Anh xã em vốn là người nghiện uống cà phê hạng nặng. Sáng sớm mà không có ly cà phê là thể nào cũng than vãn nhức đầu