Em muốn làm tương ớt kiểu Bắc để ăn phở, vì không dám mua bên ngoài. Có chị nào biết thì chỉ giúp em với. Em cảm ơn nhiều nhiều !!!:Rose::Rose::Rose: