Các mẹ ơi, có mẹ nào biết công thức làm thính để trộn nem tai, nem chạo không chỉ dùm với. Hoàn toàn bằng gạo nếp, hay có tỷ lệ đậu tương, hoặc hoàn toàn băng đậu tương. Mình có đi hỏi mỗi người giả lời một kiểu. Xin cám ơn. TINA