Theo dõi kênh này nên có clip hay mình share với mọi người luôn. Cách làm kem chuối dễ bất ngờ, lại dễ bảo quản, ăn tới đâu cắt tới đó, dễ hơn cách trước đây hay làm nhiều ( cách ép quả chuối ấy), cách đó hơi tốn sức một chút. Nóng nực ăn kem thì khỏi chê rồi. Mấy nay mưa mưa ăn kem cũng vẫn là số dách.