Em đi ăn ở ngoài hàng có món Đậu phụ rang muối - vừa ngon lại thấy rẻ nữa:Drooling:,nhưng chịu chết k bítt làm thế nào cả??:Sad:Mạn phép lên đây hỏi kinh nghiệm các mẹ xem thế nào??!!!:Kiss: