Mình làm caramen cho con nhưng ko đông đặc, mẹ nào có công thức chỉ cho mình với nhé, cảm ơn nhiều.