TÌnh hình nhà em có rất nhiều đậu tuơng và cũng rất thích ăn món đậu tương rang nhưng sao em rang cứ nhanh bị ỉu và ko giòn như họn vẫn làm. Ai có kinh nghiệm cho em với. Cảm ơn mọi người