Mình thích ăn cá, các thể loại cá sông, cá biển, cá chả, cá khô....

Mình thích ăn cá bởi vì cá mềm hơn thịt, dễ nhai, dễ tiêu,...

Mình thích cá bởi vì mình thích cái sự chậm rãi lựa xương nhè xương loại bỏ xương trong khi ăn cơm....

Tóm lại, mình thích ăn cá. 

Loading interface...