Thời gian thấm thoát, nhà em lại nâng tầng, tầng cũ đây nhé!


http://www.webtretho.com/forum/f216/can-tin-nha-kun-tang-6-cac-me-chiu-kho-leo-nhe-457194/index100.html#post11518152