Thấm thoát thoi đưa, nhớ thửo ngây dại, nghe lời xúi bẩy của em DÍNH mà Bếp nhà Kún mới cao ngất đến như ngày nay.


Em xin trích lại link từ ngày đầu, mẹ nào rảnh vào hóng hớt lại nhé!


Tầng 1:


http://www.webtretho.com/forum/f216/cang-tin-nha-kun-kin-283125/


Tầng 2:


http://www.webtretho.com/forum/f216/cang-tin-nha-thi-kun-kin-phan-2-ra-lo-ten-ten-ten-ten-310789/


Tầng 3:


http://www.webtretho.com/forum/f216/cang-tin-nha-thi-kun-tang-3-xin-ra-mat-qui-khan-gian-337651/


Tầng 4:


http://www.webtretho.com/forum/f216/coi-noi-cang-tin-len-tang-4-phuc-vu-cac-me-gai-dam-chieu-chong-yeu-con-nao-383975/index67.html


Tầng 5:


http://www.webtretho.com/forum/f216/can-tin-tang-5-don-chao-cac-me-yeu-bep-nuc-416691/


Tầng 6:


http://www.webtretho.com/forum/f216/can-tin-nha-kun-tang-6-cac-me-chiu-kho-leo-nhe-457194/


Tầng 7:


http://www.webtretho.com/forum/f216/bep-nha-kun-tang-7-chao-don-chi-em-gan-xa-468628/


Tầng 8:


http://www.webtretho.com/forum/f216/danh-sap-tang-7-xay-them-tang-8-cac-me-vao-xi-gach-bep-nha-kun-naooooooooooooooooo-476235/


Tầng 9:


http://www.webtretho.com/forum/f216/nha-kun-len-9-tang-dung-van-leo-thang-bo-cac-me-vao-leo-cho-khoe-gio-nao-481674/index15.html