Có ai biết chỉ mẹ Winni làm bánh đúc với , thích ăn mà ở ngoài họ bán pha hàn the nhiều nên dai và ăn nước dừa hay bị đau bụng quá. bánh đúc mặn cũng vậy.... Cảm ơn nhiều ...:LoveStruc: