Topic Baking Challenge (Phần 5) đã 150 trang, Kiwi thay mặt các chị em yêu thích làm bánh xây tầng mới với tên gọi Cà rem... Cà rem kỷ niệm Challenge 23 của chị Cáo.


Chúc Challenge sẽ chồng tầng cao cao mãi.


Link các topic cũ


http://www.webtretho.com/forum/f215/moi-tham-gia-baking-challenge-319779/


http://www.webtretho.com/forum/f215/moi-tham-gia-baking-challenge-tang-2-a-391113/


http://www.webtretho.com/forum/f215/nao-duong-nao-trung-nao-bot-ta-cung-tham-gia-baking-challenge-phan-3-a-459718/


http://www.webtretho.com/forum/f215/baking-challenge-phan-4-a-530058/


http://www.webtretho.com/forum/f215/baking-challenge-phan-5-macarons-khong-kho-696478/