Topic Baking Challenge (Phần 4) đã quá 100 trang. Để chấp hành đúng qui định của diễn đàn, hôm nay hội bánh dọn sang nhà mới. Mời các bạn tiếp tục thảo luận về Macarons. Ngày trả bài cho Macarons là 28/02/2011.


Chúc cả nhà sẽ thành công với Macarons


Baking challenge 18: Macarons & Joconde


Frech Macarons


Biscuit Joconde


Link topic cũ:


http://www.webtretho.com/forum/f215/baking-challenge-phan-4-a-530058/