các mẹ ơi bữa trước em làm gà xé phay, nhưng không ngon không kiếm được "gà chạy" nên làm bằng gà công nghiệp ăn nó cứ tanh tanh, làm mình ăn xong phải ngốn 2 thanh sô co la cote d'or mới đỡ. Thế nên em " khẩn thiết" nhờ các mẹ cho "bí quyết" và phương pháp làm gà xé phay ngon thơm không tanh, nhà em xin đa tạ ạ Loading interface...