Bé đau miệng và không chịu ăn gì, chỉ uống sữa. Em đã mắc sai lầm là cho thuốc vào sữa để bé uống cùng và cũng từ đó bé không chịu uống sữa nữa luôn vì luôn sợ có thuốc ở trong. Bé ngày càng biếng ăn và cũng không chịu uống sữa. Em nên làm gì để trấn an và giúp bé tin tưởng hơn trong việc ăn uống?