Trong sữa dành cho trẻ biếng ăn (Deilac Pedia) đã bổ sung vi chất gì để giúp trẻ khi uống sữa này lại ăn ngon hơn, kể cả biếng ăn tâm lý? Con mình đang uống lọaị sữa này, thấy bé ăn tốt hơn.