Thưa TS.


Cháu được 2 tuổi, nhưng rất lười ăn. Mỗi lần ăn cháo mẹ đều phải gọi một ông lạ mặt đi đường và dọa thì cháu mới chịu ăn. Theo TS thì có nên hay không?