Con lười ăn nếu không ép thì con không chịu ăn vậy phải làm thế nào để không ép con ăn mà con vẫn ăn ngoan xin tiến sỹ chỉ giúp em với ạ. Em đang toàn phải ép con ăn hàng ngày đây ạ, cực lắm.