Bé nhà em đã 4 tuổi và nhất định không chị tự xúc ăn, em cũng đã hỏi cô giáo xem ở trường bé như thế nào thì được biết ở trường bé xúc ăn miễn cưỡng, từng thìa từng thìa một. Ăn rất chậm, đến khi cô phải xúc thì mới hết bát cơm, ở nhà cũng vậy, bé cũng muốn người lớn xúc cho bé ăn.Làm sao để bé có thể tự xúc ăn đây thưa BS.