Bé nhà mình đã biếng ăn nhưng con nhà chị bạn mình còn biếng ăn hơn. Hôm trước sang nhà chị ấy chơi thấy con bé ăn được nửa bát cơm mà mất hàng giờ. mỗi một miếng cơm chị ấy đều phải lấy hết lí do nọ đến lí do kia cháu mới ăn. Nào là: con ăn cơm rồi mẹ cho đi chơi,ăn cơm rồi mai mẹ mua cho cái này cái kia. Rồi lại đến: con mà không ăn là mẹ chán mẹ không yêu con nữa, con mà không ăn mẹ sẽ không nuôi con mà nuôi bạn Minh, con mà không ăn thì mẹ cho đi học, cho đi bác sĩ......Mỗi khi thấy mẹ nịnh hoặc dọa như vậy thì cháu mới chịu ăn. mình có thắc mắc thì chị nói nếu không như vậy thì cháu không chịu ăn. Chị bạn mình làm vậy có lợi và hại gì. Mình có nên học chị ấy để ép con mình ăn không vì con mình rất quấn mẹ nên nếu bị mẹ dọa không yêu thì chắc sẽ sợ lắm?