Theo như clip của Tiến Sĩ Sơn có nói đến nhiều dấu hiệu nhận biết biếng ăn tâm lý. Tuy nhiên, không loại trừ biếng ăn bệnh lý. Và sau trận bệnh có nhiều trẻ trở chứng biếng ăn luôn. Vậy cho mình hỏi dấu hiệu nào để các mẹ có thể nhận biết biếng ăn bệnh lý hay tâm lý? Có khi nào sau trận bệnh vị giác của con thay đổi gây biếng ăn không? Và hướng giải quyết như thế nào ạ? Xin cám ơn!