Thưa TS. Có nên " mặc kệ" khi bé không chịu ăn không thưa TS? Bé 3t, không chịu ăn, cho dù gia đình đã sử dụng tất cả các biện pháp. Đã có lần tôi cất hết đồ ăn đi khi chờ đợi sự tự giác ăn nơi bé. Cuối cùng thì bé cũng " mặc kệ" lại tôi. Tôi cảm thấy thực sự lo lắng khi tình trạng này tiếp tục vẫn xảy ra.