Bé nhà mình bị bệnh viêm đường ruột (tiêu chảy) thường là chán ăn lắm, nhưng nếu bị bón tiêu phân có đàm cũng bị ăn không được. Nếu bị bệnh này nên làm sao giúp con cải thiện tình trạng biếng ăn của con?