Chia sẻ với các mẹ những hình ảnh có thể ứng dụng vào Giáng Sinh năm nay. Các bé con sẽ măm măm thật nhiều để mẹ vui lòng, con nhé!:x:x:x


Ah, ông già Noel của conChú tuần lộcNgười tuyết theo con tới trườngMón tráng miệng mùa Giáng Sinh