các chị cho e hỏi với , e đã dùng thuốc của bác sĩ lãnh 1 lần , và sạch mụn bọc, lâu lâu lên 1 , 2 cái mụn đỏ nhỏ nhỏ . Gần đây e lên mụn đầu đen và mụn cám nhiều , tay máy nặn ra thâm xì , lại tới BS Lãnh , bác ý lại kê đơn hệt như lần bị mụn bọc trước đây, e phân vân o hiểu vết thâm và vài cái mụn đen mà sao vẫn cho dùng ETS và AZARETin ? e đọc thấy nói chỉ dùng cho mụn nặng thôi mà?