Em dự đinh kinh doanh quán ốc . mà không biết bảo quản ốc như thế nào . xin các bạn đi trước chỉ giúp mình với ạ .