Mình bên tuyển dụng. mình cần tìm những người môi giới việc làm uy tín để giới thiệu người qua bên mình làm. Nhà mình có ai biết, chỉ giúp với. đt: 0903115053