Sau đây là chia sẻ kinh nghiệm lần đầu làm thủ tục GIAỈ THỂ công ty TNHH 1 thành viên


Ngành nghề chính: Lập trình máy vi tính


Tôi đang là một sinh viên.


Thời gian làm từ giữa tháng 12/2014 đến đầu tháng 6/2015*Bên THUẾ


Hồ sơ bạn cần chuẩn bị


- Thông báo về việc giải thể (Link: http://www.hapi.gov.vn/giai-the-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-do-ca-nhan-lam-chu-so-huu_p269ca74t131.aspx)


- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuếvà nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.


- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết (Nêu rõhọ tên người lao động, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động, mức trợ cấp, những nghĩa vụ tronghợp đồng lao động, phương thức xử lý, thời hạn xử lý đối đối với từng lao động nếu đã giải quyếtxong hoặc không sử dụng lao động cũng phải khai theo quy định).


Công ty mình làm không phát sinh nhân viên nên làm bảng "Cam kết không phát sinh lao động"


- Quyết định Giaỉ thể doanh nghiệp do Chủ sở hữu kí tên.


- Biên bản họp đại hội đồng thành viênvề việc giải thể. (nhớ là phải ghi rõ cổ đông có bao nhiêu cổ phần, tương ứng với bao nhiêu % số cổ phần và tỉ lệ biểu quyết đ
ược
bao nhiêu %)


- Biên bản họp thanh lý tài sản và các khoản nợ.


Bên công ty mình không có tài sản nên không có thành lý. Viết bản " Cam kết không phát sinh tài sản và các khoản nợ"


- Danh sách CBCNV .


Bên mình không có nên để trống, vẫn ký tên và đóng dấu.


- Đăng bố cáo giải thể 3 kỳ liên tiếp trên trang báo điện tử hoặc báo viết (LINK: http://bocaodoanhnghiep.com/news/dang-bo-cao-giai-the-doanh-nghiep.html).


- Bản photo giấy Chứng nhận đầu tư.


- In hết: Thuế TNDN, Quyết toán, GTGT, Báo cáo tài chính... kẹp thành từng cuốn.


- Đóng hết các khoản thế cho ngân hàng nhà nước.


Nếu công ty bạn chưa phát hành hóa đơn thì làm thêm 1 bản " Cam kết không in ấn, phát hành, sử dụng hóa đơn của Chi cục thuế quận..."


Nếu có thực hiện việc hủy nhầm hóa đơn thì viết thêm cam kết về việc hủy nhầm hóa đơn GTGT.
Số lượng : 3


Đem nộp lên thuế, chờ bên thuế xem xét, nếu có sai sốt thì b
ên Đội phụ trách quản lí công ty sẽ
gọi


Thời gian làm bên phần thuế của mình là 4 tháng vì có nhiều sai sót. Thời gian nộp đầu là 12/2014, lần liên hệ đầu tiên là sau tết. Khoảng 28/4/2015 hoàn thành thủ tục bên thuế


Thuế trả mình " Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế;" và Giấy chuyển sang Sở


Thời hạn: 6 tháng để hoàn thành thủ tục bên Sở


*Bên SỞ (
Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
)Địa chỉ: 32 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Hồ Chí Minh, Việt Nam


Điện thoại: +84 83 822 7495/+84 83 827 2192


Fax: +84 83 829 5008


Thư điện tử:
skhdt@tphcm.gov.vn">
skhdt@tphcm.gov.vn


Trang web:
http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn


Thời gian làm việc:


T2-T6 :

07:30-11:30, 13:00-17:00


T7:


07:30-11:30


Sáng: Nhận hồ sơ


Chiều: Trả hồ sơBộ hồ sơ gồm:


- Quyết định giải thể doanh nghiệp do Chủ sở hữu kí.


- Thông báo giải thể doanh nghiệp. Nhớ chỉnh lại ngày gần với ngày nộp hồ sơ bên Sở


- Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế; (bản chính)


- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuếvà nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.


- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết (Nêu rõhọ tên người lao động, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động, mức trợ cấp, những nghĩa vụ trong hợp đồng lao động, phương thức xử lý, thời hạn xử lý đối đối với từng lao động nếu đã giải quyếtxong hoặc không sử dụng lao động cũng phải khai theo quy định).


- Bản chính Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư.


- Ba số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo viết.Ghi chú: Báo đăng xong để nguyên tờ không cắt rời, không photo.Số lượng: 1 bộ


Bìa: cứng trong


Nếu không phải Chủ sở hữu nộp mà nhờ người nộp thì kèm thêm " GIẤY ỦY QUYỀN" (2-3 tờ) có đóng dấu trong trang web của Sở có. Người ủy quyền nhớ mang theo CMND hoặc PassportNộp ở cửa 1, chờ gọi tên công ty, nhận số và ngồi chờ. Đi vào sáng thứ 7 nhanh hơn. Sở sẽ cho giấy hẹn 10 ngày quay lại nhận kết quả, nếu có thiếu sót thì nhận giấy kêu bổ sung hồ sơ, còn đủ thì sẽ nhận được giấy kêu bổ sung con dấu của cảnh sát.*Bên CẢNH SÁT


Hồ sơ bao gồm:


- Thông báo trả dấu của Sở KHĐT


- Bản sao Giấy đăng kí kinh doanh


- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng kí mẫu dấu


- Công văn xin trả dấu pháp nhân


- Bản sao đóng MST


- Biên bản+ Quyết định giải thể


- Giấy ủy quyền


Lúc vào phòng xin giải thể doanh nghiệp, Cảnh sát sẽ nhận hồ sơ của mình sau đó đưa mình 1 tấm tờ khai. Điền vào như chỉ dẫn (giấy ví dụ có dán trên tường) và đem lên nộp chỗ bàn làm việc tiếp mình (bàn số 2) , không cần đợi gọi tên.


Cảnh sát sẽ đưa cho mình 1 tờ giấySau đó chỉ cần đem nộp lên Sở , Sở sẽ cho giấy hẹn 5 ngày nếu ngày nộp gần cuối tuần, Sau đó tới ngày buổi chiều lên nhận giấy xóa tên doanh nghiệp


Nếu bạn hết giấy Uỷ quyền mà lúc trả kết quả cuối cùng người tiếp bạn có kêu bạn trình ra giấy Uỷ quyền thì cứ nói :" Trong bộ hồ sơ có đó anh (chị)"


Ho
àn thành


Nếu các bạn không hiểu về các biểu mễu, giấy tờ thì có thể liên hệ mình qua mail: rubbyvo@gmail.com


C
ảm ơn vì đã xem bài viết.