Có chị em nào như mình không? muốn có sự nghiệp và giàu có trước khi tuổi già ập tới bất cứ lúc nào và muốn có một sự nghiệp kinh doanh ổn định. Mình thấy những cuốn sách này khá nên chia sẻ cùng với chị em mong muốn kiếm được những chị em cùng chí hướng