Những bài học đắt giá trong kinh doanh mà bất kỳ ai cũng tưng một lần gặp phải đôi khi có lúc mình chỉ vì cái lợi nhỏ mà quên đi những giá trị cốt lõi của một cửa hàng hay một doanh nghiệp. Hãy cùng xem video dưới đây và ngẫm nghĩ bạn nhé