Đọc sách rất tốt📚, nhưng nếu có thể áp dụng vào thực tiễn sẽ còn tốt hơn.💰

Qua góc nhìn của mình, 👉"Đừng bao giờ đi ăn một mình"👈 đã cụ thể các giải pháp giúp một sinh viên mới ra trường cũng có thể áp dụng để xây dựng mối quan hệ chất lượng và tìm thấy cơ hội thăng tiến.