Instagram đang thử nghiệm tính năng lên lịch đăng bài trên nền tảng cho một số người dùng nhất định. Nhưng trong tương lai tính năng này sẽ được ra mắt cho toàn bộ người dùng. Tham khảo: Instagram thử nghiệm tính năng lên lịch đăng bài

Như bạn có thể thấy trong ví dụ này, được đăng bởi @WFBrother. Tùy chọn lên lịch đăng bài tích hợp sẵn của Instagram sẽ được thêm vào các tùy chọn nâng cao trong luồng trình soạn bài đăng. Tính năng mới này sẽ cho phép bạn đặt ngày và giờ cho bài đăng sẽ xuất hiện. Rõ ràng, điều này sẽ cho phép bạn lên lịch cho cả bài đăng thông thường và Reels. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có thông tin chi tiết về tính năng mới này trên Stories.

Tính năng lên lịch đăng bài trên Instagram đã có từ 2020

Đó có thể là một bản cập nhật hữu ích, cung cấp một cách dễ dàng để quản lý các bài đăng của bạn. Tuy nhiên, về mặt chức năng, nó không thêm bất kỳ điều gì mới. Đó là do bạn đã có thể lên lịch đăng bài qua Creator Studio kể từ năm 2020.

Nhưng ngay cả như vậy, tính năng lên lịch đăng bài có thể là một bổ sung tuyệt vời. Tính năng này sẽ giúp bạn vạch ra kế hoạch đăng bài trên IG của mình bất kỳ lúc nào. Trong khi bạn cũng có thể soạn bài đăng của mình bằng tất cả các công cụ và tùy chọn tạo của Instagram.

Meta nhận định về tính năng mới này:

“Chúng tôi đang kiểm tra khả năng lên lịch nội dung với cộng đồng toàn cầu của chúng tôi.”

Thử nghiệm này không quá sâu. Tuy nhiên, bạn có thể có quyền truy cập vào tùy chọn ngay bây giờ trong ứng dụng Instagram của mình.

....