Làm thế nào để bạn khiến mọi người không nói, “Tôi được yêu cầu làm điều đó”, mà thay vào đó, “Chúng tôi đã tự mình làm điều đó”?

Và để bắt đầu làm cách mạng hãy trả lời:

  • Mục đích của bạn là gì?
  • Làm thế nào bạn có thể khiến mọi người tin tưởng vào các quyết định của bạn với tư cách là một nhà lãnh đạo?
  • Cuối cùng, và quan trọng nhất, làm thế nào bạn có thể biến họ trở thành một phần của những quyết định đó?

Cùng xem và chia sẻ tại đây

hình ảnh