— Mỗi 1 thập niên sẽ có cơ hội cực lớn nhưng do chúng ta bỏ qua nó 


-Năm 2000 ai sỡ hữu bds khu ổ chuột và các vùng quen ngoại ô giờ là thịnh vượng /-strong /-rose 


-Năm 2010 ai sỡ hữu Bitcoin giờ sẽ thịnh vượng /-strong /-rose 


-Năm 2020 ai đồng hành cùng Crowd1 và nắm giữ cp sẽ thịnh vượng /-strong /-rose 


- Tin hay ko tuỳ bạn. /-strong /-rose 


- Khi bạn ngã ở 1 nơi nào đó mà dám đứng dậy để đón nhận Cơ Hội và đi tiếp thì thành công sẽ chào đón bạn... /-strong /-rose

Loading interface...