Bạn nào biết chỗ mua đồ hoặc có quán nào cần thanh lý báo mình nha.