BIẾT NHÌN NHẬN VÀ THAY ĐỔI TƯ DUY ĐỂ KIẾN TẠO NÊN CUỘC ĐỜI ƯỚC MƠ!


▪️Việc càng dễ làm lại càng ko có giá trị.


▪️Thông minh luôn không thể sánh với trí tuệ.


▪️Trâu cày ruộng cả 1 đời, nhưng không có mẩu ruộng nào là của trâu.


▪️Đi làm thuê cả 1 đời, ko có sự nghiệp nào thuộc về bản thân.


▪️Người vừa đi trà đã nguội, vừa từ chức thì đã có người thay chân.


▪️Sếp chỉ có thể cho ta vị trí, ko thể cho ta tương lai vững chắc.


▪️Người chỉ chăm chăm vào lợi ích bản thân rất khó để đạt được những thành công lớn.


▪️Những người muốn sau 1 đêm trở nên giàu có thì cũng có thể sau 1 đêm thành tay trắng.


▪️Muốn tư duy cao xa, tư tưởng có chiều sâu thì kiên trì theo chân người thành công, không ngừng tham gia môi trường thành công.


👉Bởi vì nước chất mới cất được rượu ngon, môi trường tốt mới kiến tạo ra được nhân tài.


Loading interface...