Ai trên này có đầu tư vào cổ phiếu hoặc bất động sản có khó khăn gì thì để lại câu hỏi ở topic này nhé….Mọi người cùng giúp nhau về kiến thức cũng như cơ hội đầu tư…..


Nhiều lĩnh vực mới ai không biết thì nên đặt câu hỏi….cơ hội cho tất cả mọi người nên nắm bắt….Giờ đầu tư thì khó mà mình thấy lừa đảo thì rõ lắm…


Đối với chứng khoán và bất động sản thì có thể giúp mọi người có thêm thông tin kinh nghiệm đầu tư.


ở đây mình nhấn mạnh là đầu tư nhé không phải đầu cơ kiểu đánh bạc.mà đầu tư thì theo thời gian mọi thứ sẽ sinh lời giúp tài sản của bạn tăng thêm và tuyệt đối các bạn nên tự quản lý tài sản của chính mình chứ ko nên ủy thác hay giao cho ai đầu tư giúp mình.ở nước ta hiện tại các quĩ nhận ủy thác rất ít nên không có gì bằng tự trang bị kiến thức cho chính bản thân mình..


Các bạn nắm được kiến thức rồi thì khi có một số tiền ít ỏi các bạn cũng luôn tự tin đầu tư vào bất kì lĩnh vực nào….


Moi người cứ để lại câu hỏi sẽ được trả lời thích hợp…