1/ Luật Doanh nghiệp 2014:Xem chi tiết tại: 10 điều cần biết về Luật doanh nghiệp 2014
Doanh nghiệp tư nhân


Công ty hợp danh


Công ty trách nhiệm hữu hạn


Công ty cổ phần


Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.- Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân, của các thành viên công ty hợp danh, của các thành viên là cá nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn, của cổ đông sáng lập và cổ đông là cá nhân đầu tư nước ngoài


- Điều lệ công ty.- Danh sách thành viên, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư


- Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức, cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

2/ Luật Nhà ở 2014:Xem chi tiết tại: Toàn văn điểm mới luật nhà ở 2014Công nhận quyền sở hữu nhà ở
- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện được công nhận trên được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Nhà ở được cấp Giấy chứng nhận trên phải là nhà ở có sẵn.
- Trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn thông qua hợp đồng mua bán (thời hạn có thể thỏa thuận giữa các bên) thì bên mua nhà ở được cấp Giấy chứng nhận trong thời hạn sở hữu nhà ở. Hết thời hạn thỏa thuận, chuyển quyền sở hữu cho chủ sở hữu lần đầu.
- Nhà ở được đầu tư xây dựng theo dự án để cho thuê mua, để bán thì không cấp Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư mà chỉ cấp cho người thuê mua, người mua nhà ở. Trừ trường hợp, chủ đầu tư chưa cho thuê mua, chưa bán hoặc chỉ dùng để cho thuê.
- Nhà ở của hộ gia đình, cá nhân có từ 02 tầng trở lên và mỗi tầng có từ 02 căn hộ trở lên theo kiểu khép kín, có đủ tiêu chuẩn diện tích sàn xây dựng tối thiểu mỗi căn hộ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và có phần diện tích thuộc sở hữu riêng, phần diện tích thuộc sở chung của nhà chung cư thì được cấp Giấy chứng nhận đối với từng căn hộ đó.
- Giấy chứng nhận phải có nội dung sau: Giấy chứng nhận loại và cấp nhà ở. Trường hợp căn hộ chung cư phải ghi cả diện tích sàn xây dựng và sử dụng căn hộ. Nếu là nhà ở được xây dựng theo dự án phải ghi đúng tên dự án xây dựng được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.3/ Luật Kinh doanh bất động sản 2014Xem chi tiết tại: ĐIỂM MỚI NỔI BẬT LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2014
4/ Luật Đầu tư 2014Xem chi tiết: MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ 2014
5/ Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014:
Từ 01/07/2015,
Luật Thi hành án Dân sự sửa đổi 2014
có hiệu lực, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án Dân sự 2008. Theo đó, Luật sẽ có những điểm mới như sau:
- Sửa đổi, bổ sung những bản án, quyết định được thi hành án
- Quy định chi tiết hơn quyền, nghĩa vụ của đương sự trong thi hành án
- Thêm mới quyền và nghĩa vụ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
- Trường hợp hoãn thi hành án
- Xác minh điều kiện thi hành án
6/ Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014:
Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014
đã có đổi mới về thời gian đào tạo như sau:
- Thời gian đào tạo sơ cấp tối thiểu là 300 giờ.
- Thời gian đào tạo trung cấp đối với người tốt nghiệp trung học cơ sở còn từ 01 đến 02 năm tùy theo ngành nghề đào tạo, người học không bắt buộc phải học văn hóa trung học phổ thông.
- Thời gian đào tạo trình độ cao đẳng từ 02 đến 03 năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; từ 01 đến 02 năm đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề đào tạo và đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông.

7/ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014:
Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014
có bước đột phá mới, đó là thay đổi cách tính lương.
Cụ thể, tại Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999, chế độ tiền lương và phụ cấp do Chính phủ quy định; bảng lương của sĩ quan căn cứ vào cấp bậc quân hàm còn tại Luật sửa đổi thì lương sẽ được trả theo chức vụ.
8/ Luật Công an nhân dân sửa đổi 2014:
Luật Công an nhân dân sửa đổi 201
4
quy định “Học sinh, sinh viên hưởng sinh hoạt phí tại các trường của Công an nhân dân, khi tốt nghiệp được phong cấp bậc hàm như sau:
Trung cấp: Trung sĩ;
Cao đẳng: Thượng sĩ;
Đại học: Thiếu úy;
Học sinh, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được phong cấp bậc hàm cao hơn một bậc”
Quy định như trên nhằm khuyến khích việc học tập của học sinh, sinh viên

9/ Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014:
Ngày 26/11/2014, Quốc hội thông qua
Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014
, theo đó, doanh nghiệp nhà nước phải công khai kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh; các dự án đầu tư, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. Từ đó, tạo thuận lợi cho cơ quan đại diện chủ sở hữu, Chính phủ, Quốc hội trong quá trình giám sát, kiểm tra, rà soát và đốc thúc thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại, trọng tâm là cổ phần hóa DNNN.


10/ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi 2014:
Theo
Luật Hàng không dân dụng sửa đổi 2014
việc quản lý nhà nước về dân dụng sẽ mở rộng thêm những nội dung sau:
- Quản lý về hoạt động bay dân dụng trong lãnh thổ Việt Nam và ở vùng thông báo bay hệ thống kỹ thuật, trang bị thiết bị bảo đảm hoạt động bay.
- Quy hoạch, quản lý việc đầu tư xây dựng, tổ chức khai thác cảng hàng không, sân bay; quản lý việc sử dụng đất tại cảng hàng không, sân bay.
- Quản lý việc thiết kế, sản xuất, khai thác, sửa chữa, bảo dưỡng, xuất khẩu, nhập khẩu tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay, trang bị, thiết bị của tàu bay và các trang bị, thiết bị, vật tư khác phục vụ hoạt động hàng không dân dụng.
-Cấp, công nhận chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận và các giấy tờ, tài liệu khác liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng.
-Quản lý việc bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động hàng không dân dụng; tổ chức và bảo đảm an ninh, an toàn chuyến bay chuyên cơ, chuyến bay đặc biệt.
- Quản lý việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của ngành hàng không dân dụng, giám định sức khỏe nhân viên hàng không.
- Quản lý hoạt động khoa học, công nghệ trong lĩnh vực hàng không dân dụng; bảo vệ môi trường, phòng, tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động hàng không dân dụng.