Tình hình đầu tháng 7 này nhóm e khoảng 8-10 người định tổ chức du lịch sầm sơn với kinh phí 1,5 triệu/ng, các mẹ nào có kinh nghiệm du lịch sầm sơn cho e hỏi:


Vấn đề đi lại


Vấn đề chỗ ăn, ở


Đi chơi tham quan quanh đấy


Bọn e dự định ở nhà nghỉ khoảng 300k/ đêm thì có những nhà nghỉ nào tốt ạ


Bọn e đinhj đi đầu tuần để tiét kiệm chi phí