Các chị ơi, đầu tháng 7 cả nhà em _ 2 người lớn và 01 em bé 17 tháng đi tour Ninh Chữ _ Vịnh Vĩnh Hy. Các chị có kinh nghiệm đi du lịch với trẻ con ở biển xin chia sẽ cho em 01 chút kinh nghiệm với như : đi biển thì mang gì cho bé, trên xe và ở khách sạn thì cho bé ăn uống như thế nào ( con em 17 tháng_ còn ăn cháo), ở đó thời tiết, thức ăn và con người ra sao, cần chú ý việc gì... Các chị giúp em với.( thutrang132@yahoo.com)