Xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam có khó không? Tất cả thông tin về xin công văn nhập cảnh đã có trong bài chia sẻ này.1. Khái niệm và đối tượng của công văn nhập cảnh.


Khái niệm:


Theo cách hiểu ngắn gọn, Công văn nhập cảnh là văn bản cho phép nhập cảnh ( hoặc thư mời được sự chấp thuận) của Cục quản lý Xuất nhập cảnh Việt Nam đã đồng ý cho người nước ngoài được phép cuất nhập cảnh một lần vào Việt Nam.


Đối tượng:


Đối tượng của công văn nhập cảnh là người nước ngoài muốn nhập cảnh vào Việt Nam.


2. Phân loại công văn nhập cảnh.


Hiện nay công văn nhập cảnh gồm có các loại sau:


+ Công văn du lịch


+ Công văn thương mại


+ Công văn lao động, đầu tư


3. Xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài ở đâu?


Khi có công văn nhập cảnh người nước ngoài có thể dễ dàng xin Visa Việt Nam tại Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài hoặc sân bay quốc tế. Vậy xin công văn nhập cảnh ở đâu?


Để xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài thì doanh nghiệp, tổ chức bảo lãnh phải đến Cục quản lí xuất nhập cảnh để làm thủ tục xin duyệt nhập cảnh cho người nước ngoài. Nếu được sự chấp thuận thì cục quản lí xuất nhập cảnh sẽ ra một văn bản gọi là công văn nhập cảnh.


4. Hồ sơ và thủ tục xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài.


Việc chuẩn bị hồ sơ và thủ thực hiện để xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài bạn có thể tự thực hiện bằng cách tự nộp đơn xin visa vào Việt Nam. Nhưng phương án này có thể khiến bạn mất rất nhiều thời gian và không thuận tiện.


Hiểu được khó khăn đó nên Visa 247 đưa ra dịch vụ xin công văn nhập cảnh thuận tiện và nhanh nhất.


Để hoàn tất hồ sơ bạn chỉ cần cung cấp thông tin cho Visa 247 trước khi dự định nhập cảnh 2 ngày làm việc. Những thông tin gồm có:


- Bản scan hộ chiếu người nước ngoài


- Ngày nhập cảnh


- Cung cấp nơi nhận Visa


- Đối với diện công tác, làm việc cần chuẩn bị thêm: Giấy chứng nhận mẫu dấu chữ ký và giấy phép kinh doanh của công ty bảo lãnh; giấy giới thiệu của doanh nghiệp, tổ chức; kế hoạch làm việc dự kiến tại Việt Nam.>>>Xem ngay: thủ tục xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài