Có ai lên ngọn hải đăng vào buổi sáng sớm chưa ạ, sương mù giăng lối, thơ mộng quá đi