Tuần sau em đi Hạ Long. Em chưa biết đi lại thế nào cho tiện. Với lại em nghe nói ăn uống ở dưới đó hay bị chặt chém lắm. Cả nhà cho em xin chút thông tin với nhé. Cảm ơn cả nhà.