Các mẹ ơi, đã có ai đi Tuần Châu resort chưa vậy? Chất lượng thế nào? Nhà mình có 4 đứa trẻ con, một đứa 8 tuổi, một đứa 4 tuổi còn 2 em bé đều xấp xỉ 1 tuổi, chỉ đi được Thanh Hóa hoặc Hạ Long thôi. Lại muốn ở resort để trẻ con chơi. Giữa Tuần Châu resort và Vạn Chài cái nào thích hơn (Tuần Châu giá có vẻ rẻ hơn)? Các mẹ cho mình ý kiến với!