Giúp với, giúp với!!!!


Mình cần tìm video clip giới thiệu về Đà Lạt (tư liệu môn địa lý tiểu học).


Tuyệt vời nhất là các clip giới thiệu du lịch, có thuyết minh tiếng Việt. Mình thử tìm mãi VTV và trang du lịch Đà Lạt mà vẫn chưa thấy.


Cám ơn nhiều nhiều