Em muốn đi chùa Châu Đốc vào hôm mùng 1 - 2 tết nhưng giờ vẫn chưa tìm được, có anh chị nào biết ở đâu có đoàn đi chùa Châu Đốc thì chỉ giùm em với!