30/04-01/05 này,nghỉ lễ 4 ngày mà không biết tổ chức cho cả nhà đi đâu chơi,đứa 9 tuổi,2 đứa sinh đôi 4 tuổi,toàn trai thôi .đi xa thì các bạn biết rồi đấy,rất không nên đi vào dịp lễ.có bạn nào kinh nghiệm tư vấn cho mình với:Sad