Tình hình là em đang có nhu cầu đi chơi chiều thứ 7 và ngày chủ nhật, nhưng chưa biết đi đâu.


Phương tiện là ô tô khách, 4 người đi


Mẹ nào có kinh nghiệm gì cho em với


Cám ơn các mẹ nhiều