⚛️ Đây là video #shorts về Mù Cang Chải - người đi hồn ta ở lại

⚛️ Nội dung video mô tả về vẻ đẹp của Mù Cang Chải vào ban đêm.

⚛️ Thực chất video được dựng nên từ một bức ảnh vào ban ngày, nhưng Vietrapro đã chuyển sang ban đêm và chèn thêm chút hiệu ứng.

⚛️ Thông điệp mà chúng tôi muốn truyền đạt ở đây chính là: khi đến Mù Cang Chải rồi du khách sẽ mê mẩn, khi về rồi sẽ vấn vương, người rời đi nhưng tâm trí còn ở lại.