⚛️ Đây là video #shorts về một Hà Giang mới lạ mà quen thuộc.

⚛️ Video được dựng nên dựa trên những bức ảnh thật về Hà Giang và một số chi tiết cắt ghép, dựa trên nền nhạc của bài niềm vui của em.

⚛️ Chúc bạn có thời gian xem video vui vẻ.